Ynglingens historie

Velkommen til å lese om Ynglingens historie

I forbindelse med 150 års jubileumet i 2018 så ble det gjort et godt stykke arbeid for å gjøre tilgjengelig informasjon om Ynglingens historie. Denne informasjonen har blitt tatt vare på og vil bli komplettert med nye historiske dokumenter og artikler. All denne informasjonen finnes tilgjengelig på disse sidene.

Vi har strukturert informasjon som artikler i fire hovedkategorier for å dokumentere historien til Ynglingen;

Dette finnes som menyvalg her og med tilhørende kronologiske artikkel lister innenfor hver kategori.

Alle artiklene vises under her i den rekkefølge de har blitt opprettet slik at de nyeste artiklene alltid vises øverst under her.

Lykke til med å lese om Ynglingens historie og folkene som har betydd så mye for Ynglingen.


Matias Orheim

 mathiasorheim

Den blinde salmedikteren og forkynneren, Matias Orheim, besøkte Ynglingen i slutten av 1940 årene. Han talte, sang og spilte på fele og - han akkompagnerte seg selv på et instrument laget av glass fylt med vann.

Les mer …

Gutteavdelingen 1943 «De sang så taket løftet seg.»

gutteaveldingen19431Under krigen, i årene1940-45, kom flere hundre gutter sammen til møter i Ynglingen hver fredag. Når så mange kom på møter I Ynglingen, så hang dette sammen med at to viktige møteplasser var forbudt under krigen.

Blant andre lå både idretten og speiderarbeidet nede så lenge krigen varte.

Les mer …

Ynglingen av 1882 - Ynglingen 1919

ynglingen1882og1919Folk som før og etter krigen, 1940-45, sto og så Folketoget i Stavanger 17. mai la merke til at to av byens musikkorps gikk under faner med «Ynglingen» i navnet. Det ene kalte seg «Ynglingen 1882» og det andre kalte seg «Ynglingen 1919». Hvordan kan dette ha seg? spurte de som så på. Har Ynglingen virkelig to musikkorps?

Forklaringen var:

Les mer …

Viervenner møtes

Ernst Nordling minnes da Vier ble kjøpt for 90 år siden. Da Magne Nesvik flyttet fra Tasta til Stokka, kom han i prat med en av de nye naboene, en eldre Yngling, Ernst Nordling langt over 90 år. Under praten kunne han fortelle at han sin ungdom hadde vært med i Ynglingen og hadde vært særlig engasjert i foreningens landsted på Vier.

Les mer …

Røtter i Ynglingen

Da Ynglingen ble stiftet i 1868 var det få tilbud for unge menn i fritiden. Særlig var det mange unge læregutter fra landet som bodde på hybler rundt i byen som hadde lite å ta seg til. Flere av disse fant det interessant å være med i Ynglingen.

Gjennom årene dukket det også opp andre tilbud til unge gutter. Da var det flere som engasjerte seg i andre ungdomstilbud i byen. Mange som tidligere hadde vært med i foreningen bragte med seg sine erfaringer og kunnskaper til de nye foreningene de engasjerte seg i.

Les mer …

KFUK`s verdensrådsmøte i Stavanger 1991

Verdensrådsmøtet (World YMCA Council Meeting), som avholdes hvert 4. år,  var lagt til Stavanger  21.juli til 4. august 1991.

YMCA, som startet i 1884 av de engelske, norske, svenske og amerikanske gruppene, har sitt hovedkontor i Geneve, og arbeider i mer enn 90 land.

Les mer …

Magne Nesvik

magnenesvik

En kreativ, engasjert og glad Yngling.

Helt siden guttedagene har Magne vært med i Ynglingen. Noen vil huske ham da han hver fredag tok bussen fra Tasta til byen for å gå på møter i Gutteavdelingen i Ynglingen. Han var sammen med en hel flokk tastagutter som gikk i samme gruppe.

Det var neppe tilfeldig at Magne tidlig fant veien til Ynglingen. Begge foreldrene hadde vært med i foreningen siden de var unge. Da KFUM- kameratene ble stiftet var faren, Toralv, med i det første styret. Her fant også Magne sin plass på fotballaget.

Les mer …

Historieboken

KFUK-KFUM Stavanger, Ynglingen (som det nå offisielt heter) feiret sitt 150-årsjubileum i 2018. Det ble minnerike dager som vi nok ikke glemmer med det første.

Vi; Kjell A Jensen, Gunnar Langvik og Magne Nesvik, er litt mer enn gjennomsnittlig interessert i historie og særlig i den lokale varianten, den vi føler oss som en del av og som vi så gjerne også vil at andre skal kjenne seg igjen i.

Les mer …