MEDLEMSBREV MAI-JUNI 2022

 

Kjære Ynglingevenner

 

“Veien videre”

Hovedstyret handler på grunnlag av  “Veien videre” rapporten. På sitt møte i mai bestemte styret at det skulle ansettes en medarbeider i 50% -stilling for å gjennomføre noen av de tiltakene som rapporten foreslår.

I første omgang handler det om “åpne møteplasser”. Dette skal være rammen rundt noen av våre etablerte aktiviteter, som Sky-Sing og speideren, men også et nytt all-aktivitet idrettslag og en åpen møteplass med kafe, spill av ulike slag og tid og rom til bare å være til stede.

Vi håper å kunne starte opp i september. 

 

Tilskudd fra BUF-direktoratet til sommerleirer på Vier.

Barne-ungdoms og familiedirektoratet har bevilget kr 700.000 til drift av sommertilbudene på Vier sommeren 2022. Samtidig fikk vi forhåndstilsagn om tilskudd også i 2023 og 2024. Det gjør det selvsagt mye lettere å planlegge aktivitetene framover. Tilskuddet går til lønn til hovedledere og “leie” av landstedet  Deltakeravgiften skal fortsatt dekke oppholdsutgiftene og utgifter til aktiviteter.

Det er god søkning til årets sommerleirer, men fortsatt noen ledige plasser på noen av leirene. Har du noen du kjenner som du tror ville hatt glede av en uke på Vier, er det bare å kontakte kontoret.

 

Nytt toalett i hovedhuset på Vier  

Størsteparten av tilskuddet fra Norems legat er nå brukt opp. Alle besøkende på Vier vil merke seg et nytt stort, lyst, rent og ryddig toalett i hovedhuset. Nå planlegges neste runde som handler om toalettene i sanitærfløyen. Her skal det skiftes plater på veggene, monteres kar rundt dusjene og skiftes ut både vasker og toaletter. For dugnadsgjengen i Vies venner er dette høsten og vinterens store prosjekt.

 

Flott avskjedsfest

Tre trofaste medarbeidere i Ynglingen gir seg når sommeren kommer. Olav driftsleder blir pensjonist. Arild, renholdenen vår, skal finner på noe nytt (vi lurer på hva det blir) og Njål som har vært frivillig “hjelpesmann” til Olav skal bli “hjelpesmann” i heimen. De tre fikk mange gode ord da medlemmene samlet seg til avskjedsfest 28. april. Helge Torgersen ledet an i hyllesten. Han var ansatt i foreningen da hallen ble åpnet og Olav begynte i jobben. Det var tydelig at de hadde hatt det kjekt på jobb! Mye “lått og løye”, men og lange dager med oppgaver av alle slag. Visste noen noe som vi ikke kunne ringe til Olav om? Nei, han møtte opp til alle tider for å fikse alt! At han hadde gode hjelp i Arild og Njål      visste vi nok, men han falt aldri for fristelsen til å foreslå at vi skulle ringe en annen. 

Alle tre fikk gave fra foreningen og langvarig applaus. Hvordan skal vi klare oss uten trioen? “Det går nok bra”, sier Olav, og røper at han nok kan ta i et tak om noe står på, enten det er i byen eller på Vier.

 

Nytt idrettslag, KFUM allidrett

KFUM fotball er foreningens eldste idrettslag, stiftet i 1963 av blant andre Einar Dagsland og Arne Askeland. De siste årene har klubben bare eksistert på papiret. Nå har klubben sagt farvel til fotballen og i stedet meldt seg inn i gruppen av idrettslag som driver med allidrett. Meningen med allidrettslag er at medlemmene skal drive med ulike idretter, ut fra hva de ønsker. Det sosiale betyr også mye. Vårt idrettslag satser på å møtes i Ynglingen og dra til en arena, en idrettshall eller et idrettsanlegg der de skal trene innenfor en idrett. Det kan selvsagt være fotball eller håndball, men like gjerne noen av de mange nye idrettene som frees-bee, klatring eller padl. Høst- og vinterstid satser vi på innendørsidretter, vår og sommer skal vi være ute. Etter treningen blir det samlinger i Ynglingen, gjerne med litt god mat. 

Ved oppstart er målgruppen ungdom, så kjenner du noen som er rundt konfirmantalder og som kanskje er i ferd med å slutte i et idrettslag eller aldri har begynt, kan allidrettslaget være et godt alternativ. Ta kontakt med Ida på kontoret..hun vet alt om  det nye tilbudet.. 

 

På tur med damer i 1896

På vårparten i 1896 fikk Ynglingens hovedstyre (Bestyrelsen het det den gang) en vanskelig sak på bordet:

“Tillades det musikkorps og sangkor at foranstalte en 5 dagers fottur til Haukelid med adgang også for damer?”

Saken ble behandlet i flere møter, “var det mulig for en kvinde at greie en slik tur?” og “hvorledes vilde det gå med hus og den slags?” var blant spørsmålene styret stilte til guttene som stod i spissen for forslaget. Det ble ja fra bestyrelsen og litt av en tur.

111 deltakere, hvorav ca 30 damer dro fra Stavanger den 28. juni kl 19.00 med innleid båt. De kom til Hylen kl 02.00 om natten i strålende måneskinn og begynte turen til fots opp Hylskaret. “Toget kom netop til skaret da solen steg opp bak fjeldene paa den anden side av Suldalsvannet. Et aldeles uforglemmelig betagende skue. Der ble gjort holdt, musikken og toget istemte “Vor Gud han er saa fast en borg” - og slik som det ljomet og ga gjenlyd i fjeldene i det dagen brøt fram. Formannen, sogneprest Meyer bad” Fader vor” og hele toget læste trosbekjennelsen”

 

Planlegger dere en tur i Norge i sommer? Da anbefaler jeg så gjerne ruten våre foreningsvenner fra 1896 valgte. Vi kan ta bil og bo på hotell, hvis vi ikke vil gå, men ruten er den  samme. Vi må komme oss til Hylen, innerst i Hylsfjorden. Så opp Hylsskaret og, med båt over Suldalsvatnet til Nesflaten. Videre til fots opp Brattlandsdalen til Røldal og så den siste biten fra Røldal til Haukelidsæter.

 

Fortellingen om Ynglingeforeningens mange turer på slutten av 1800-tallet står i 75-års jubileumsboka og er levende gjenfortalt av seilmaker J. Pedersen. Flere detaljer fra den fantastiske sommerturen til Haukelisæter kommer  i neste månedsbrev.

 

Hovedstyret ønsker alle foreningsvenner en god sommer.

 

Magne Nesvik

leder