MEDLEMSBREV MARS/APRIL 2022

 Les siste nytt fra Ynglingen i medlemsbrevet fra hovedstyret

For nedlastning: Medlemsbrev_mars_2022.docx_1.pdf 

 

Kjære Ynglingevenner 

 

Årsmøtet: 

Ynglingens årsmøte er et sikkert vårtegn! Lovene våre sier at det skal være gjennomført før utgangen av mars…og den loven holder vi. 

2021 var foreningens 153 virkeår. En anstendig alder for en forening. Eldre enn de fleste idrettslag, kor og korps, noe yngre enn de eldste misjonsforeningene. 

Skal du forstå nåtiden, må du kjenne fortiden, blir det sagt. Alt som skjer rundt oss har jo sin opprinnelse i noe som skjedde for 50, 100 eller 1000 år siden. 

Men kan historien vår også bli noe som hemmer oss i videre utvikling? Det spørsmålet ble reist da årsmøtet drøftet foreningens arbeid i 2021. “Det går ikke så godt i Ynglingen lenger”, sier vi, “alt var mye bedre før”. Vi bør ikke gjøre slike sammenligninger. Den tid vi refererer til var annerledes på mange andre måter også. Ikke bare Ynglingen har forandret seg, det aller meste skjer på andre måter nå for tiden enn det gjorde på 60, 70- eller 80- tallet, for ikke å snakke om tiden like etter 2. verdenskrig. 

Vi skal la oss inspirere av vår historie, ikke dømmes. 

Pandemien satte sitt preg på foreningsåret 2021. Årsmeldingen forteller om avlyste møter og i avisa leser vi om barn og unge som sluttet i sine fritidsaktiviteter i løpet av året. Da er det oppmuntrende å høre om alle de som fortsatt er med. Alle lederne i speideren og Sky Sing som møter opp og gjennomfører sine aktiviteter uansett! Dere fortjener en stor takk! 

Oppmuntrende er også fortellingene fra Vier, enten de handler om 250 barn på sommerleir eller om dugnadsinnsatsen som når stadig nye høyder! 

 

Økonomien 

Økonomien i Ynglingen er stadig anstrengt, men fortsatt holder inntektene våre tritt med utgiftene! I 2021 har vi fått kompensert for manglende inntekter som skyldes pandemien, “coronakompensasjon”kom vel med. 

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (BUF-dir) ga oss kr 500.000 til leirene på Vier. Det sier mye om hvor viktig dette leirarbeidet er for barn og unge i Stavanger. 

Givertjenesten holder stand: Ca 20 av våre trofaste medlemmer gir hvert år til sammen kr 100.000 til foreningens drift. Det er (stort sett) den samme gruppen som har vært faste givere i ca 10 år. Til sammen har de bidratt med over en million til foreningen siden 2010.

Det er vi svært glade for. Kan vi rekruttere 20 nye? 

Det er enkelt å bli fast giver. Du gjør det selv i din egen nettbank, men du kan også be om hjelp. Ta en telefon eller send en mail til Olav Mugaas eller Magne Nesvik så fikser vi dette for deg. 

 

Valg av nye styremedlemmer 

Årsmøtet valgte nye medlemmer til hovedstyret. Ingrid Rusnes og Øivind Ohm er de nye som ble valgt inn. Magne Nesvik tok gjenvalg som leder og Kari Holm og Tormod Kvalevåg var ikke på valg. 

Ingrid har bakgrunn fra Hinna Ten Sing og Ten Sing Norway. Hun er lærer på Universitetet. Øivind har vært med i fotballavdelingen både som spiller og leder. Han er Y`s men og pensjonist. 

Ingri Høiland, Mari Anne Ellingsen Gryte, Ole Berge og Svend Jacobsen takket for seg. De var med i det styret som ble valgt sommeren 2020 og som hadde et valgprogram som blant annet gikk ut på å overføre idrettshallen til KFUM håndball og volleyball. 

De to idrettslagene hadde den gang store planer om en ny aktivitetshall i forlengelsen av eksisterende idrettshall. Nå er omorganiseringen fullført og byggingen i full gang. Den nye hallen skal stå ferdig til skolestart høsten 2022. 

 

Gave til YMCAs arbeid i og for Ukraina 

Årsmøtet bevilget kr 10.000 til YMCA Europe. som organiserer hjelpetiltak i Ukraina og i nabolandene. 

YMCA Ukraina støttes i å gjøre sine YMCA-sentre tilgjengelige for interne flyktninger, tilby nødhjelp og hjelpe befolkningen med basisbehov. 

YMCA Europe støtter YMCA-bevegelsene i Ukrainas naboland, Romania, Moldova og Polen. 

Etterhvert vil det komme mange flyktninger også til Norge. KFUK-KFUM Norge vil at alle lokale enheter skal bistå lokale myndigheter med å lage gode og trygge møteplasser for de som kommer til vår kant av landet. Kanskje kan turer til Vier bli Ynglingens bidrag i den store dugnaden. 

Hvis du vil støtte KFUK og KFUMs arbeid for Ukraina og arbeide for flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge, kan gaven gis til kontor 30001711500 

 

Hilsen 

Hovedstyret 

Magne Nesvik 

leder