MEDLEMSBREV MARS 2022

 Les siste nytt fra Ynglingen i medlemsbrevet fra hovedstyret

 Last ned: Medlemsbrev_mars_2022.docx.pdf

 

Kjære Ynglingevenner!


Vi opplever krig i Europa. På fjernsynet ser vi nød og frykt. Barn gråter i mors
armer når fedrene må forlate sine kjæreste på grensen til nabolandene.
Det var forbønnsgudstjeneste i Oslo på NRK 2 i kveld. Kirkeledere fra alle de
store kirkesamfunnene var samlet for å be sammen med hele den
verdensvide kristne kirke om fred i Ukraina.
Vi ble oppfordret om å be salme 31 sammen med alle kirkene i Ukraina.Jeg
deler gjerne den oppfordringen med alle Ynglingevenner:
Fra salme 31:
…….Men jeg setter min lit til deg, Herre
jeg sier: “Du er min Gud”
Mine tider er i din hånd,
fri meg fra fiender som jager meg!
La ditt ansikt lyse over din tjener,
frels meg i din miskunn
……..


Veien videre
På sitt møte i februar fikk hovedstyret presentert rapporten “Veien videre”, om
barn og unge i Stavanger og deres behov for KFUK og KFUM i årene som
kommer. Arbeidsgruppen er ikke i tvil; Det er behov for oss også i framtida,
men vi må finne nye former og fornye innholdet i det vi tilbyr. Kanskje er
“fordums storhet” vårt største problem?
Nå er parolen “først hvem, så hva” Vi må oppsøke barn og unge der de er.
Komme i prat, tilby trygge fellesskap og spørre dem hva de vil. Åpne
møteplasser, tur, leir og festival, idrettsaktiviteter uten konkurransepress er
blant de mange gode forslagene som omtales i rapporten. Den ligger i sin
helhet på våre hjemmesider. Les den og bli med på diskusjonen om innholdet
og forslagene.


Aktivitetshallen
Idrettslagene er i gang med byggingen av aktivitetshallen i forlengelsen av
Ynglingehallen. Den nye hallen gjør det mulig å tilby mer trening for flere barn
og unge både i håndball og volleyball
Målet er å ha hallen klar til skolestart høsten 2022.
For de av oss som kommer til Ynglingen med bil, betyr det færre P-plasser
utenfor foreningsbygget. Vi får ta beina fatt eller finne en passende buss. For
de som vil gå en liten tur er det P-plasser i gatene rundt Ynglingen.
Gave fra Senior Ynglingen
Senior Ynglingen har valgt å legge møtene sine til Stokka kirke dette halvåret
for å unngå parkeringsproblemene i Ynglingen.
De hadde sin første samling etter gjenåpningen sist torsdag. Jeg var invitert
som foreningsleder og fikk gleden av å motta en gave på kr 30.000 fra våre
trofaste venner i Senior Ynglingen.


Viers venner
Viers venner har hatt årsmøte. Styreleder Harald Nilsen kunne presentere en
fyldig årsrapport som fortalte om stor dugnadsiver og mange fullførte
prosjekter.
I 2021 ble det lagt nytt tak på kapellet. Eldhuset er renovert fra innerst til
ytterst.Toalettanlegget i hovedhuset ferdigstilles i disse dager. Denne
fornyelsen er finansiert av midler fra Norems legat.
Penger til alt annet som er gjort på Vier, kommer fra våre medlemmer.
Kasserer Alf Magne Berge presenterte regnskapet. I 2021 har medlemmene
gitt kr 32000 som individuelle gaver og våre tre Ys men klubber har gitt kr
40.000.
Men dugnadsinnsatsen trumfer det meste: 42 ganger har dugnadsgjengen
vært på Vier i 2021. Det er registrert 2138 arbeidstimer dette året.


Medlemskontingent
Kontingentkravet for 2022 er sendt ut fra hovedkontoret i Oslo. Du har sikkert
fått en mail der du blir bedt om å følge en lenke til betalingsinformasjon for ditt
medlemsskap i KFUK-KFUM Stavanger, Ynglingen.
Kontingenten består av en del som går til KFUK-KFUM Norge og en del som
går til vår forening.
Ynglingen har mistet medlemmer de siste årene. Vi håper vi skal snu trenden,
men det forutsetter at alle våre trofaste medlemmer fornyer medlemskapet
sitt. Hvis du er blant dem som synes dette er blitt komplisert, er det bare å slå
på tråden til undertegnede eller til Ida. Vi bidrar gjerne med å få kontingenten
betalt!


Årsmøte
Foreningens årsmøte avholdes onsdag 23. mars kl 19.00 på Hæremsalen.
Det er ordinære årsmøtesaker til behandling, årsmelding, regnskap og valg.
Vi håper mange av dere stiller opp på årsmøtet som tross alt er årets viktigste
møte i en medlemsorganisasjon.


Med hilsen
Magne Nesvik
foreningsleder