Ynglingen.no mailserveroppsett

Følgende oversikt inneholder informasjon for å sette opp epost for brukere av ynglingen.no sin epostserver.

Dette benyttes i epostprogrammer, telefoner og nettbrett, og velg å sette opp epost manuelt.

Sikker SSL/TLS (Anbefalt)

Brukernavn :  epostadresse
 Passord :  epostens passord
 Innkommende Server :  cpweb01.misshosting.no
 IMAP Port :   993
 Utgående Server :  cpweb01.misshosting.no
 SMTP Port :  465
 IMAP og SMTP krever autentifisering:  Velg SSL/TLS


Non-SSL innstillinger (IKKE anbefalt)

Brukernavn :  epostadresse
 Passord :  epostens passord
 Innkommende Server :  mail.ynglingen.no
 IMAP Port :   143
 Utgående Server :  mail.ynglingen.no
 SMTP Port :  587
 IMAP og SMTP krever autentifisering: