Hovedstyre referater

MEDLEMSBREV JANUAR 2022

 Les siste nytt fra Ynglingen i medlemsbrevet fra hovedstyret

 Last ned:MEDLEMSBREV_januar_februar_2022.pdf

Eller les her:

 

Kjære Ynglingevenner

En måned inn i 2022 er det fortsatt strenge restriksjoner på vår møtevirksomhet.

Både Kristent Kvinneforum, Ys men og Senior-Ynglingen har avlyst sine møter i januar. Av de voksne avdelingene er det bare Strikkekafeen som gjennomførte sitt planlagte arrangement, men de er ikke så mange og holdt seg på sin plass i sofaene på Duesalen.

Hovedstyret hadde innkalt til ekstraordinært årsmøte den 24. januar. Det var jo ingen saker med sprengstoff, så oppmøtet var som forventet; ca 30 medlemmer. Da ble det heller ikke noe problem å holde meteren.

Årsmøte var innkalt for å velge ny revisor, ny valgkomite og å vedta et tillegg til vår gamle formålsparagraf. Vi har nå lovfestet at det er i tråd med vårt formål å leie ut lokalene til andre som driver barne- og ungdomsarbeid. Alle sakene ble enstemmig vedtatt, uten debatt.

Arbeidsgruppen «Veien videre» som Hovedstyret nedsatte etter møtene med generalsekretæren i fjor høst, har nå avsluttet sitt arbeid. Rapporten er oversendt Hovedstyre som nå skal bestemme videre behandling før det tas beslutninger om hvordan Ynglingen skal drives i årene som kommer. Konklusjonene i rapporten bærer preg av optimisme. Ynglingen bør prøve på en nysatsing på åpne møtesteder, tur, leir og festival. Vier omtales som en viktig ressurs som bør få en enda mer sentral plass i arbeidet.

Viers venner, med dugnadsgjengen i spissen, har hatt en travel vinter. Pengene fra Norems legat skulle brukes før ny sesong. Det har blitt et helt nytt sanitæranlegg inne i hovedhuset. Et stort godt rom, med plass både til en rullestol og et stellebord, er klappet og klart til nye Viergjester kommer.

Eldhuset er blitt en «perle». Rommet har beholdt de flotte steinmurene, men fått nytt tak. Pipa er ny, peisovnen også. Den gamle bakerovnen var ikke «liv laga» og måtte rives. Nå møbleres rommet med benker i grove materialer tilpasset stilen i rommet.

Dugnadsgjengen håper de som skal bruke Vier framover finner ut hva eldhuset er best egnet til og tar rommet i bruk!

Soverommene over kjøkkenfløyen har fått et ansiktsløft. Ny parkett på gulvene, nymalte vegger og tak og et par ny senger gjør at vi igjen kan kalle rommene her oppe for et «lederloft»

Viers venner planlegger årsmøte onsdag 23.02. 2022. Da blir alle som har bidratt økonomisk til driften av leirstedet invitert. Regnskap, årsmelding og valg står på programmet.

 

I januar kunne Hovedstyret sende takkebrev til 20 medlemmer som til sammen har gitt kr 100.000 til driften gjennom givertjenesten !! Disse gavene blir innrapportert til skatteetaten og gir giveren skattefradrag. Det er en flott ordning som staten har etablert for å stimulere flere til å gi bidrag og som et uttrykk for takknemlighet til de frivillige som sørger for at barn og unge får gode og meningsfulle tilbud på fritida.

Ynglingen skulle gjerne hatt flere faste givere. Det er ikke vanskelig å legge en slik gave inn som et fast trekk på kontoen. Ynglingens kontonummer er 32010512734

«Dæ æ jabnå så dræge» sier de på Jæren...og det sier vi også; Det blir store summer av mange bidrag «på jabnå»

Dette medlemsbrevet skriver jeg torsdag 27. januar. Dagens bibelord «popper» akkurat opp på mobiltelefonen...Nå sender jeg det videre til deg fra 4. Mosebok 6. 22-27:

« Herren velsigne deg og bevare deg!

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!

Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred! »

Hovedstyret ønsker alle Ynglingens medlemmer alt godt. Ta vare på hverandre!

Hilsen

Magne Nesvik (leder)