Bli medlem i Ynglingen

KFUK-KFUM Stavanger Ynglingen er en del av KFUK-KFUM Norge som er en frivillig, verdensomspennende organisasjon. KFUK-KFUM er en medlemsbasert organisasjon. Vi har grupper av medlemmer og enkeltmedlemmer over hele landet som støtter oss gjennom en årlig medlemskontingent. Her i Stavanger kan du tegne deg som hovedmedlem i KFUK-KFUM Stavanger, Ynglingen. Samtidig blir du medlem i KFUK-KFUM Norge (tidligere Norges KFUK-KFUM).

"Formålet til KFUK-KFUM Norge er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt."

Gjennom medlemskap i Ynglingen blir du også medlem av KFUK-KFUM Norge og av de internasjonale organisasjonene YWCA og YWCA.  I Norge har KFUK-KFUM Norge sin primære kirkelige og teologiske forankring i Den norske kirke.

KFUK-KFUM Stavanger Ynglingen driver ulikt barne- og ungdomsarbeid, både korarbeid, idrettsarbeid, speider og leirer. KFUK-KFUM Stavanger Ynglingen har også samarbeid med flere menigheter i regionen der vi har fokus på ledertrening for ungdom.

Mange voksne har også et tilbud i KFUK-KFUM Stavanger Ynglingen gjennom forskjellige grupper slik som; Kristent Kvinneforum, Seniorynglingen, BibelDykk og Syng for Guds skyld.

KFUK-KFUM Stavanger Ynglingens landsted på Vier benyttes flittig både av våre egne medlemmer og som leirsted for menigheter og andre foreninger og lag i byen og distriktet. Det gis rabatt for utleie av Vier til medlemmer.

Kontingenten er to-delt;

 • En del går til KFUK-KFUM Norge:
  • kr 200 opp til 29 år
  • kr 500 fra 30 år.
   Hvis du bor i en husstand med andre som også er medlem, kan du få en rabatt på 30 % på denne prisen.
 • En annen del går til KFUK-KFUM Stavanger:
  • kr 410 opptil 66 år
  • kr 200 fra 67 år.

Medlemmer av speideren og idrettslagene har egne satser.

Medlemskontingenten støtter KFUK-KFUMs arbeid med å bygge åpne trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse.

 

Ynglingen trenger flere voksne medlemmer som med sitt medlemskap tar ansvar for framtiden. Vi vil gjerne at nye generasjoner skal møte framtidas utfordringer, danne gode oppvekstmiljø og fellesskap som gir varige vennskap og en trygg tro.

Vi inviterer deg til å bli medlem. 

 

Her kan du melde deg rett inn: 

Voksen medlem i Ynglingen Voksne (fra og med 30 år): 500 kroner til KFUK-KFUM Norge og 200 kroner til Ynglingen per kalenderår

Medlem i Ynglingen ungdom Barn, ungdom og unge voksne (fra 0-29 år): kr. 200 per kalenderår 

Medlem i Ynglingen barn Barn, ungdom og unge voksne (fra 0-29 år): kr. 200 per kalenderår 

Vi har også minstepris på kr 50 og familierabatt på 30%. Det kan du lese mer om HER

 

Takk for at du vil være medlem og takk for støtten !

ynglingenfamilie