kfum stavanger handball 240

Velkommen til KFUM Håndball

KFÙMHandball

 

KFUM Håndball er en ren jenteklubb med lag i de fleste aldersklasser.  KFUM Håndball skal kjennetegnes ved :

Godt miljø
Håndball skal være gøy og klubben skal fremstå som en trygg og inkluderende møteplass. Klubben vektlegger samhold, god oppførsel og god lagmoral. KFUM er en UEGO klubb og skal fremme en UEGO klubbkultur.

Et aktivitetstilbud til alle
Klubben skal holde medlems- og treningsavgifter lave slik at flest mulig kan være med lengst mulig. Klubben skal gi et tilbud til både jenter som vil satse og jenter som primært verdsetter den sosiale dimensjonen med håndballen.

Sportslige resultater
Som håndballklubb ønsker vi selvfølgelig gode sportslige resultater. Klubben tilby jentene gode treningsfasiliteter med flinke og engasjerte trenere - og flere av klubbens lag utmerker seg på topp i sine avdelinger.

 

KFUM spiller sine hjemmekamper i Ynglingehallen. Jenter som ønsker å starte med håndball må gjerne ta kontakt med klubben på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  eller direkte med oppmenn på det aktuelle laget.

SAKSLISTE TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTe

Styret i KFUM Håndball har kalt inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 16. desember kl 19.00 digitalt på teams, der følgende saker legges frem for behandling.

  1. Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste, forretningsorden
  2. Valg av dirigent, referent, 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Valg av nytt valgkomite - forslag fra styre: Janne Hjelm Epland (leder), Kjetil Refvik og Marianne Doublet 
  4. Endre frist for innkalling av ekstraordninært årsmøte fra 6 til 4 uker
  5. Eventuelt

Alle som ønsker å delta på årsmøte må melde seg til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Påmeldingsfrist er onsdag 15. desember klokken 12.00. 

Med vennlig hilsen

Styret  

KFUM Håndball er blitt eier av Ynglingehallen!

Gjennom avtaler signert sist uke, har KFUM Håndball, sammen med KFUM Volleyball nå overtatt hele eierskapet til Ynglingehallen! Parallelt med dette, er klubben inne i siste fase av forberedelsene til bygging av ny Aktivitetshall. Byggestart forventes i desember, og hvis alt går etter planen, vil Aktivitetshallen være klar til bruk neste sommer!

Gjerne tar to minute til å lese vedlagt dokument om hva det betyr for deg, din datter og klubben generelt.

Spørsmål/kommentarer kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Brev_til_medlemmene_-_Kåfå_eier_av_egen_hall_Publisert_copy_copy.pdf

 

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

KFUM Håndball Stavanger innkalles det til ekstraordinært årsmøte for KFUM Håndball torsdag 16. desember kl 19.00 digitalt på teams.

Agenda 

1) Valg av Valgkomite

2) Endre frist for innkalling av ekstraordninært årsmøte fra 6 til 4 uker

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av KFUM Håndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til KFUM Håndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Alle som ønsker å delta på årsmøte må melde seg til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Påmeldingsfrist er onsdag 15. desember klokken 12.00.

Med vennlig hilsen

Styret

Saksliste til ekstraordinært årsmøte

Styret i KFUM Håndball har kalt inn til ekstraordinært årsmøte mandag 30 august, der følgende saker legges frem for behandling.

  1. Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling, saksliste, forretningsorden
  2. Valg av dirigent, referent, 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Valg av nytt styremedlem
  4. Oppdatering av vedtekter
  5. Eventuelt

 

I forbindelse med reorganiseringen av Stavanger KFUK-KFUM som ble vedtatt i ekstraordinært årsmøte den 6. januar 2021, ble det blant annet besluttet at håndballen skulle organiseres som egen KFUK-KFUM enhet og direkte medlem av KFUK-KFUM Norge, likestilt med Ynglingen/Hovedforeningen. I tillegg ble det besluttet at eiendomsmassen i KFUK-KFUM Stavanger skulle deles opp, slik at blant annet håndballen og volleyballen fikk fullt eierskap til og kontroll over Ynglingehallen.

Arbeidet med å gjennomføre reorganiseringen er nå inne i siste fase, og i den forbindelse er det behov for å oppdatere vedtektene i KFUM Håndball. Vedlagte forslag til vedtektsendring er utformet i samarbeid med KFUK-KFUM Norge, og baserer seg på standard tekst for idrettslag i KFUK-KFUM. Styret i Stavanger Håndball KFUM anbefaler årsmøtet å vedta den foreslåtte vedtektsendringen.

Justering av vedtekter finnes her

Alle som ønsker å delta på årsmøte må melde seg til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Påmeldingsfrist er søndag 29. august klokken 12.00.  

 

Med vennlig hilsen

Styret