Kristent kvinneforum

2014kvinneforumVelkommen til et møtested for kvinner i alle aldre

Kristent kvinneforum er et forum for bevisstgjøring av vårt forhold til Gud, mennesker og samfunnet.  Tema for kvelden kan knyttes til; Ånd, liv, Gud, nettverk, engasjement, ansvar, støtte, fellesskap, kunst, undring. Et fellesskap med rom for mat og prat.  

Faste innslag er ; Foredrag, Andakt, Innlegg med diskusjon og samtale, Sang/ musikk og andre kulturinnslag, "Kveldens innspill", Matpause

2. onsdag i måneden  kl.19.30 i Ynglingen, Ytre Eiganesvei 21

Entrekr 100

Takk til alle frivillige !

Vi trenger flere til å ha med mat en gang i året. Skriv deg gjerne på matlisten.

 

Datoer og program våren 2020:

12. FEBRUAR 

Kveldens gjest: Vinner av symesterskapet og hjelpearbeider, Rebekka Slettebø 

13. MARS 

Folkelig kultur i Stavanger, v. Gunnar Roalkvam 

8. MAI NB. Kl 19.00 

Vårfest 

Min vei til tro, v. Tania Michelet 

 


Styret i Kristent kvinneforum består av:

  • Mari Anne Ellingsen Gryte
  • Ingrid Balle
  • Drude Heskestad Mikalsen
  • Stin Mæland
  • Ingebjørg Løvaas
  • Marit Løkken

Ta kontakt med en av oss hvis du kan tenke deg å være med i styret, enten det gjelder til program- eller praktisk arbeid. Vi trenger flere.

Kontakt: Mari Anne Ellingsen Gryte tlf.: 95 86 97 22