Ungdomsskole får base i Ynglingen

I konkurranse med inntil 20 andre lokaler er Ynglingen valgt til base for Wang Ung som starter ungdomsskole i Stavanger til høsten. «Avtalen gir oss grunnlag for større satsning på Ynglingens programarbeid» sier Olav Klungtveit, leder for Hovedstyret i Ynglingen. At Ynglingen får en mer robust økonomi gir rom for satsning på flere aktiviteter for Ynglingens medlemmer og utvikling av leirstedet Vier.

Avtalen gjelder tre klasserom kommende skoleår, mens Wang Ung bygger nytt bygg ved Stavanger Forum. Steffen Uldal sier at de gleder seg til å ønske inntil nitti elever i 8. og 9. klasse velkommen til lokalene i Ynglingen i august. Samtidig sier han at Wang vil tilpasse seg Ynglingens øvrige virksomhet. Klasserommene kan slik brukes fritt av Ynglingens ulike enheter på kveldstid, og Wang vil finne andre muligheter de gangene Ynglingen har egne arrangement på dagtid, som Seniorynglingen. De lokalene som brukes som klasserom er Duesalen, Mezzaninen og del av Hæremsalen, i tillegg brukes Cecilies Minde til lærerrom, dessuten fellesarealer. Wang flytter videre til nybygget sitt sommeren 2018.

Avtalen er fremforhandlet av Ynglingens Eiendomsutvalg på vegne av Ynglingen og i samarbeid med Hovedstyret. I denne prosessen har de vesentlige argumenter man har hatt mot å leie ut så mye areal (og spesielt Hæremsalen) medført at avtalen nå er forbedret på vesentlige punkt. Hovedstyret var ved sin avsluttende behandling av saken den 15. juni opptatt av at trangboddhet og begrenset frihet for de ulike enhetene i Ynglingen skal medføre at en del av inntektene skal gå til formål som direkte forbedrer enhetenes drift eller økonomi, og vil komme tilbake til dette til høsten. I tillegg vil det i sommer bli bygget en vegg som deler opp foajeen, denne skal være ferdig til semesterstart til høsten.

20170616ungdomsskole på ynglingen

Hovedstyret leder Olav Klungtveit t.v. og Steffen Uldal i Wang Ung gratulerer hverandre med leieavtalen.