Bli medlem i Ynglingen

Ynglingen er en del av Norges KFUK-KFUM som er en frivillig, verdensomspennende organisasjon.

"Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt."

Gjennom medlemskap i Ynglingen blir du også medlem av Norges KFUK-KFUM og av de internasjonale organisasjonene YWCA og YWCA.  I Norge har Norges KFUK-KFUM sin primære kirkelige og teologiske forankring i Den norske kirke.

Stavanger KFUK-KFUM driver ulikt barne- og ungdomsarbeid, både korarbeid, idrettsarbeid, speider og leirer. Ynglingen har også samarbeid med flere menigheter i regionen der vi har fokus på ledertrening for ungdom.

Mange voksne har også et tilbud i Ynglingen gjennom Kristent Kvinneforum, Seniorynglingen, BibelDykk og Syng for Guds skyld.

Ynglingens landsted på Vier benyttes flittig både av våre egne medlemmer og som leirsted for menigheter og andre foreninger og lag i byen og distriktet.

 

Ynglingen trenger flere voksne medlemmer som med sitt medlemskap tar ansvar for framtiden. Vi vil gjerne at nye generasjoner skal møte framtidas utfordringer, danne gode oppvekstmiljø og fellesskap som gir varige vennskap og en trygg tro.

VI inviterer deg til å bli medlem. Kontingentsatsene er:

  • Ungdom fra 16-30 år kr 450,-
  • Voksne fra 31-66 kr 860,-
  • Seniorer kr 640,-

Medlemskontingenten innebærer medlemskap i Norges KFUK-KFUM og en lokal aktivitetsavgift (medlemskontingent Ynglingen). 

 

 

Takk for at du vil være medlem og takk for støtten !

ynglingenfamilie