kfum stavanger handball 240

Trenerkompensasjon

"Det skal i utgangspunktet ikke leies inn eksterne trenerressurser for årsklasser til og med 12 år.  For eldre årsklasser kan dette vurderes, og da gjelder følgende lønnspolitikk:
- Godtgjørelsen til en trener skal ikke under noen omstendigheter overstige 10.000,- pr sesong. For senior/regionslag kan det inngås avtaler som overstiger dette beløpet, men da kun etter anbefaling fra sportslig utvalg.
- For at en trener skal kvalifisere til en slik godtgjørelse må treneren ha fullført Trener 1 kurs, eller evt ha minimum 3 års erfaring med trening av lag i samme årsklasse eller eldre. Trenere uten denne kompetansen/erfaringen skal kompenseres med lavere beløp.
Støtten fra klubben er i henhold til beløpene i angitt i denne oversikten : http://www.ynglingen.no/index.php/handball-klubb-info/trener-og-oppmannsgodtgjorsel, og dersom lag bruker mer enn dette beløpet, feks ved å fordele denne støtten på foreldretrenere for så i tillegg å leie inn eksterne ressurser, må dette finansieres av laget selv."