kfum stavanger handball 240

Sekretariat

For samtlige kamper, med unntak av aktivitetsserien, må laget sørge for 2 voksne personer til sekretariatet. Sekretariatansvarlig skal ha ansvar for

  • Sørge for å låse opp hallen.
  • Plassering av mål og innfestning av disse.
  • Bag med utstyr blir låst ut til de som skal sitte i sekretariatet.
  • Klokker, fløyte, kulepenner, kampprotokoller, dommerregninger o.l befinner seg i bagen.
  • Bag med utstyr blir låst inn ved slutt.
  • Kampresultater blir ringt inn og kampprotokoller samt dommerregninger innlevert til håndballkretsen

Oppmøte senest 45 min. før kamp.

 

Bistå dommerne med kampavvikling

Sørge for at banen er klar til bruk til tiden, og at uvedkommende henvises til tribunen.

Se til at innbyttene går riktig for seg:

Spilleren som er ute på banen må gå av banen før en ny går inn. Dette skal skje mellom midtstreken og den lille streken som er 3 m lenger nede på eget lags banehalvdel.

Er det noen som foretar et feil innbytte skal du blåse i fløyta du har. Dommeren vil da stoppe kampen og komme bort til sekretariatet. Fortell hva som har skjedd, og hvem som gjorde feilen (spilleren som gikk av banen eller den som gikk inn på banen?). Denne personen vil få en 2 minutts utvisning av dommeren(e)

 

Føre kampprotokoll

Kamprapporten hentes ut fra MinHåndball. Hvis lagene ikke har lagt inn spillernavn og andre data , må dette gjøres før kampstart. 

Sjekk at lagleder A på begge lag har skrevet under protokollen før kampen starter.

Gult kort: Sett kryss i ruten for adv.

2 minutt: Sett kryss i ruten for 2', og neste rute hvis personen får en 2 min til etc.

Rødt kort: Sett kryss i ruten D

Pausen: Husk å skrive pauseresultat på protokollen

Når kampen er ferdig: Skriv sluttresultat, summer målene til hver spiller som har scoret mål, sjekk at antall spillemål er det samme som sluttresultat

 

TIDTAKER:

Husk å still i kampuret: Trykk riktig idrettsgren og velg riktig tid, deretter ENTER.

PAUSEN:

Trykk RESET-knappen

Ta tiden på pausen

Andre viktige ting:

Før kampen sjekkes spillernes fødselsår. For gamle spillere skal ha gyldig dispensasjon.

Feil innbytte: Tidtaker skal følge med om lagene foretar rett innbytte:

Spilleren som er ute på banen må gå av banen før en ny går inn. Dette skal skje mellom midtstreken og den lille streken som er 3 m lenger nede på eget lags banehalvdel.

Er det noen som foretar et feil innbytte skal du blåse i fløyta du har. Dommeren vil da stoppe kampen og komme bort til sekretariatet.

Fortell hva som har skjedd, og hvem som gjorde feilen (spilleren som gikk av banen eller den som gikk inn på banen?).

Denne personen vil få en 2 minutts utvisning av dommeren(e)

Feil ang. mål. Trykk C knappen og trykk på målknappen som er feil. Trykk deretter C knappen igjen

2 min: trykk på

NB! Skriv ned nr på spilleren som har fått utvisningen og hvilket tidspunkt personen skal ut på banen igjen. Dette pga. at dere må vite eksakt rekkefølge på hvem som skal ut på banen, hvis det er flere en 1 person som har utvisning samtidig.

Time Out: trykk på time out-knappen til det laget som har bedt om time out. Tavlen vil da automatisk telle ned og pipe når tiden er ute.

 

NB!

Når alle kampene er ferdige:

1. Registrer resultaet ved å ring inn på tlf. 815 68 333 følg instruksene eller registret resultatet direkte via MinHåndball appen.

2. sender inn kamprapport til kretsen. 

 

Uteglemmelse kan medføre bøter til klubben!

 

 

Opplæring i sekretariatfunksjonen

Det kan være smart å være forberedt på oppgavene i sekretariatet. Enklest er kanskje å oppsøke og observere en tidligere kamp. Det vil også være mulig å kontakte noen av lederne med kompetanse på dette i klubben. Avtal dette med Svein Tore Torgersen. (Se e-post og tlf.nummer i kontaktlista)