kfum stavanger handball 240

Innsatspokal

Det deles ut 1 innsatspokal per lag. Unntaksvis kan det deles ut 2 pokaler hvis laget har et klart øvet (første) og uøvet (andre) lag.