kfum stavanger handball 240

VIS AT DU STØTTER KLUBBEN DIN – BLI KÅFÅ SUPPORTER

KFUM Håndball Stavanger ble stiftet som egen klubb i 1963, og har nå om lag 250 medlemmer. Klubben tilbyr jenter i Stokka/Sandal/Madla området et idrettslig og sosialt tilbud fra 6 år og oppover.

 

Klubben legger vekt på

 • Godt miljø – Håndball skal være gøy og klubben skal fremstå som en trygg, inkluderende møteplass. Klubben vektlegger samhold, god oppførsel og å bygge lagmoral.
 • Et aktivitetstilbud til alle – Klubben skal holde medlemsavgifter og treningsavgifter lave slik at flest mulig kan være med. Klubben skal gi et tilbud til både jenter som vil satse og jenter som primært verdsetter den sosiale dimensjonen med håndballen.
 • Sportslige resultater – Som håndballklubb ønsker vi selvfølgelig gode sportslige resultater. Klubben tilby jentene gode treningsfasiliteter med flinke og engasjerte trenere, og flere av klubbens lag utmerker på topp i sine avdelinger.

 

Klubben drives primært på dugnad. Klubben håper at lokalt næringsliv ser verdien i det arbeidet klubben gjør for barn og ungdom i nærområdet, og vil bidra til å støtte opp om dette.

Team KåFå

 • I Team «KåFå» inngår de viktigste samarbeidspartnere og støttespillerne til klubben.
 • Medlemmene i Team Kåfå bidrar både med direkte finansiell støtte til klubben og /eller på andre måter gir klubben eller klubbens medlemmer tilbud eller fordeler.
 • Egen avtaler inngås med medlemmene i Team «Kåfå».
 • Team «KåFå» – og tilbudene – får redaksjonell omtale på klubbens hjemmeside.
 • Rekrutterende lag får 50% av inntektene.
 • Medlemmer i Team «KåFå» hedres med stor plakat (om lag 1.6 x 1,6) på i hallen

Klubben er ansvarlig for Team Kåfå avtaler, og lagene må kontakte Øko.ansvarlig eller daglig leder hvis planlegger å rekruttere slike støttespillere.

KåFå Supporter

 • En «KåFå Supporter» bidrar finansielt til drift av klubb og lag. (50/50)
 • Pris på støttemedlemskap er i minimum kr 5 000 pr år.
 • Minimumsperiode for støttemedlemskap er 2 år.
 • Støttemedlemskapet løper til det sies opp.
 • KåFå Supportere hedres med en plakat (om lag 0,8 x 1,6) i hallen.

VIKTIG :

 • I hvert lag er oppmann eller den oppmann delegere dette til ansvarlig for dialog mot klubb ift KåFå supporter rekruttering.
 • Lagene SKAL kontakte klubbens øko.ansvarlig eller daglig leder FØR en kontakter evt KåFå supportere, slik at vi opptrår koordinert utad.
 • Veggplass er begrenset, og klubben tildeler veggplass etter "først til mølla" prinsippet.
 • Klubbens standardavtale for KåfÅ Supportere skal benyttes

Draktsponsor 

 • Draktsponsing avtales individuelt årlig
 • Sponsor vil få trykket sitt firmanavn/logo på drakten.
 • Laget dekker evt kostnader knytte til trykking etc

·Alle inntekter tilfaller laget

All utfaktuering av sponsorbidrag skjer via klubb. Kontakt øko.ansvarlig eller daglig leder.