kfum stavanger handball 240

Kiosk vakt og tips

At det er mulighet for å kjøpe litt drikke og noe å bite i bidrar både til det sosiale miljøet og trivselen ifm avvikling av kamper og turneringer, i tillegg til at det gir lagene en anledning til å fylle på i lagkassen. 

 

Styret har derfor fordelt kioskvakter som følger for 2018/2019 sesong.

KFUM HÅNDBALL KIOSK I YNGLINGEN        
Dag/dato Ansvarlig lag Klokken Antall kamper Reservelag
Søndag 13.01 J-2004 13.00-17.00 3 J-2003
Lørdag 26.01 J-2007 09.30-16.00 9 Aktivitetsserie, ikke reserve
Søndag 27.01 J-2004 12.30-17.30 4 J-2003
Søndag 03.02 J-2005 09.30-18.30 6 J-2004
Søndag 10.02 J-2008 09.30-17.00 10 Aktivitetsserie, pluss 1 kamp
Søndag 17.02 J-2006 11.30-17.30 3 J-2007
Søndag 10.03 J-2005 12.30-18.00 3 J-2004
Lørdag 23.03 J-2003 10.30-16.30 4 J-2004
Søndag 24.03 J-2010 09.30-17.00 mange Minihåndball, pluss 2 kamper
Søndag 31.03 J-2009 09.30-13.30 14 Aktivitetsserie, ikke reserve
Søndag 31.03 J-2004 13.30-17.30 4 J-2007
Søndag 07.04 J-2003 11.00-17.30 4 J-2007

Ansvarlig lag må alltid sjekk banedagboken på https://www.handball.no/system/banedagbok/ for å se at det ikke er endringer på kampoppsettet.

Det lag som er tildelt kioskvakt står ansvarlig for at det er kiosk i Ynglingen i det angitte tidspunkt den tildelte dato. Skulle det ikke være mulig å arrangere kiosk, tilfaller kioskvakten det lag som står angitt i parantes. Lagene må ha avklart seg i mellom om hvem som har ansvaret for kiosken minst en uke før kiosk.

 

Det er ikke varer i kiosken lenger – laget må hente inn alt de ønsker å selge.  

  • Kaffe, saft, kaker og vafler er varer med god margin for laget. (tips: kaffe og vafler i hallen selger BRA)
  • På frukt gir BAMA 60% rabatt til laget via Idrettsfruktordningen ( Se Økonomi/Leverandøravtaler)
  • Kiwi Sandal gir på visse vilkår anledning til retur av usolgte, uåpnede varer. Avtal dette direkte med Rita ifm uttak av varer.
  • Klubben (materialforvalter) har kort som gjøre at en kan kjøpe varer på KontantEngros på Sola. Husk, sjekk prisene, for av og til kan Kiwi eller Rema være like billig.

Bruk Vipps, og  husk å lage en stor plakat med lagnummeret.

 

Økter a 2 timer anbefales på de som skal stå i kiosken. Det skal være minst en vosken til stede.

 

Det anbefales som et minimum at det alltid tilbys kaffe ifm kamper og arrangementer

 

Kontantsalg gjøres opp umiddelbart etter arrangemenetet, og mottat beløp skal dokumentres med "oppgjørsskjema" (Nyttig info/div. Skjema) som skal underskrives av minst 2 personer.

Husk å møte opp i kiosken noen dager før arrangement for å få nøkler og opplæring.

Kontakt  Olav Østerhus hos Ynglingen for å avklare om kiosken kan disponerers.