kfum stavanger handball 240

Arrangementer i Ynglingen

Klubben har ansvar for avvikling av seriekamper og aktivitets serie/miniturneringer i hallen. Arrangement ansvarlig setter opp lister over hvilket lag som har ansvar for sekretariatet til enhver tid.

Lagene ved oppmann har ansvar for

  • At sekretariatet er bemannet med voksne personer som kjenner sekretariatfunksjonene.
  • Vaktlister er satt opp og fordelt mellom lagene
  • Oppdatering av vaktlistene med navn og telefonnummer samt sitt eget navn og telefonnummer. Vaktlister er satt opp og fordelt mellom lagene

Oppmann / kampansvarlig har ansvar for å påminne/kontakte dommer i forkant samt en påminnelse når det nærmer seg.

 

I stedet for at hvert lag har ansvar for kiosk, sekretariat og alt det praktiske som skal ordnes rundt en hjemmekamp hver gang, får lagene tildelt en arrangementsdag hver per semester. Denne dagen har laget, lederne og foreldrene dugnadsansvar for avviklingen av samtlige KFUM-kamper. Det er oppmannen som har hovedansvaret for arrangementet, og nedenfor følger en del praktisk info.

 

1. Ett lag er ansvarlig hele dagen

Det laget som er ansvarlig for arrangementet, har ansvar for samtlige kamper hele dagen. Man er altså ikke ferdig etter at sitt eget lag har spilt. Fordelen med dette, er at det går svært lenge mellom hver gang man må ha ansvaret.

Oppdatert oversikt over hvilke kamper som skal spilles, finnes i banedagboka (egen link i høyremargen).

2. Arrangementene er en dugnadsjobb

Oppmann er hovedansvarlig, men helt avhengig av at hele laget, både foreldre- og spillergruppa, påtar seg oppgaver ved arrangementet. KFUM er en klubb basert på innsatsen fra de frivillige. Det er ingen profesjonelle til stede, verken vaktmester eller andre, på håndballens arrangementer.

3. Minihåndballbane

For G/J10 og yngre spiller man på to minihåndballbaner på tvers i hallen. Det er egne minihåndballmål som må settes opp og sikres med tau fra tverrliggeren og til veggen bak. En må derfor huske å beregne tid til å sette opp og fjerne disse målene.