Tenning av flomlys på fotballbaner

På Lassa er det opprettet kodeord for styring av flomlyset.

Banene kan tennes med telefon tilhørende brukere som er lagt inn i systemet, (Stavanger Kommune v/ Idrettseksjonen fører liste over hvem som til enhver tid skal ha tilgang). Det vil si at det ikke vil fungere og tenne/slukke lyset, dersom en ikke bruker et mobilnr som er registrert. I KFUM Stavanger har følgende personer fått aktivert mulighet til å tenne/slukke lysene:

  • Cornelius Middelthon - Jenter 2002
  • Helge Aune - Jenter 2005
  • Linn Vinje Skjæveland - Jenter 2007

Meldingen sendes til telefonnummer 417 16 025

 

En vil nå motta bekreftelse fra serveren, f.eks. "Tenn/slukk forespørsel for enhet mottatt"
Det vil ikke være mulig å tenne lyset på banen utenom faste tider oppgitt fra Kommunen.

For å tenne eller slukke flomlyset fra mobiltelefon gjør en følgende:

Kunstgress hvor KFUM trener/spiller (nærmest Stokka):

Meldingstekst for å tenne : Tenn Lassa1
Meldingstekst for å slukke : Slukk Lassa1

Grusbanen mellom grusbane ved Ynglingen og kunstgresset :

Meldingstekst for å tenne : Tenn Lassa4
Meldingstekst for å slukke : Slukk Lassa4

Grusbanen ved Ynglingen/Ynglingehallen :

Meldingstekst for å tenne : Tenn Lassa5
Meldingstekst for å slukke : Slukk Lassa5