Ynglingens historie

Velkommen til å lese om Ynglingens historie

I forbindelse med 150 års jubileumet i 2018 så ble det gjort et godt stykke arbeid for å gjøre tilgjengelig informasjon om Ynglingens historie. Denne informasjonen har blitt tatt vare på og vil bli komplettert med nye historiske dokumenter og artikler. All denne informasjonen finnes tilgjengelig på disse sidene.

Vi har strukturert informasjon i fire hovedkategorier; Artikler som dokumenterer selve historien til Ynglingen, Y's Men, Folk i Ynglingenhistorien og tilslutt Gode minner og historier. Dette finnes som menyvalg her og med tilhørende kronologiske artikkel lister innenfor hver kategori.