kfum stavanger handball 240

Sponsorinntekter/støttemedlemskap

Lokalt næringsliv som ser verdien i det arbeidet klubben gjør for barn og ungdom i nærområdet, kan på ulike måter støtte driften og videreutviklingen av KFUM Håndball.

 

Individuelle avtaler inngås med de ulike sponsorsamarbeidspartnere. Lagene som rekruttere støttespiller til Team KåFå og KÅFÅ Supporter får 50% av inntektene etter fratrekk av evt. kostnader.