kfum stavanger handball 240

Føringer fra revisor

 

Revisor har i brev til styret kommet med følgende føringer ift regnskapsførselen for klubb og lag.

 

  • Alle bilag skal scannes inn i Visma
  • I tillegg må lagene må ved årsslutt fremlegge papirkopi av bilagene for revisjon 
  • Lagene må merke alle bilag som scannes med lagnavn ( eks J03)
  • Det må være mulig å avstemme Vista mot bankkonto for hver enkelt måned 
  • Utbetalinger over 10.000 må attesteres av 2 personer i laget.  
  • Alle kontantbeholdninger skal være innsatt i bank ved årsskifte. 
  • Eventuelle forespørsler/behov for bank-kort avgjøres av styre i klubb. ( for de lag som i dag har bankkort på egne konto, ber jeg om en mail som vi så kan protokollere det i styret)