kfum stavanger handball 240

Kiosksalg og andre arrangement

Kiosksalg
De enkelte lagene kan også arrangere kiosksalg der inntektene i sin helhet tilfaller laget. Inntekter fra kiosksalg skal dokumenteres med et eget oppgjørsskjema.

Arrangementer
Inntekter knyttet til konkrete arrangementer (f.eks Beach Håndball) tilfaller i sin helhet de lagene som arrangerer dette, med mindre annet er bestemt av Styret.