kfum stavanger handball 240

Egenandeler

Lagene kan dekke inn kostnader til aktiviteter via egenandeler fra spillerne. Lagene vedtar selv egenandeler til lag-aktiviteter, mens Styret vedtar egenandeler til deltakelse i turneringer klubben vedtar å delta i.