kfum stavanger handball 240

Bankkonti

  •  
  • Hvert lag i KFUM Håndball blir tildelt en egen brukskonto av økonomiansvarlig I tillegg har klubben en egen drifts –konto.
  • Laget foreta nødvendige betalinger fra laget konto og fører regnskap.
  • Klubbens økonomiansvarlige skal ha innsyn og disposisjonsrett på alle lagkonti
  • Dersom et lag oppløses tilfaller midlene på lagkontoen klubben.