kfum stavanger handball 240

Andre inntekter - støtteordninger

Offentlige støtteordninger

Daglig leder er ansvarlig for å søke på slike tilskuddstyper på vegne av kklubben . Inntektene fra offentlige støtteordninger tilfaller klubben.

Andre støtteordninger – lag
Lagene kan også selv søke på ulike støtteordninger, og da tilfaller inntektene laget. Oppmann er ansvarlig for å søke på slike ordringer. daglig leder må informers om evt slike søknader i forkant for å unngå at lg og klubb konkurrerer om samme midler.