Header Håndball

kfum stavanger handball 240

KFUMs hederspris

2017     Tildelt Kjell Petter Lura for utrettelig innsats i over 50 år!
2018  Tildelt Njål Idsø for mangeårig innsats for klubben, og særlig for han innsats ift dommerrollen