kfum stavanger handball 240

Verdier

KFUM Håndball skal være en håndballklubb med et mål om å skape langt og positivt engasjement i håndballen. Lek, trivsel og sportslig utvikling for enkeltspillere og laget står i sentrum.

  

Lagets formål er å tilby medlemmene et sportslig og sosialt tilbud med forankring i kristne verdier.Klubbene driver et barne- og ungdomsarbeid der vi ønsker at medlemmene våre skal møte et fellesskap basert på tro, respekt og åpenhet. Sidene i trekanten i vår logo står for ånd, sjel og kropp som vi holder sammen til en helhet.

 

Det er et mål at alle medlemmene opplever seg verdsatt og respektert som den de er uavhengig av sine sportslige prestasjoner.

  • Arbeide for at hvert enkelt medlem skal få oppleve omsorg og forståelse når de måtte trenge det.
  • Dersom et medlem kjenner at de ikke lykkes sportslig stimulere dem til å utvikle sine evner til andre oppgaver i klubben; f.eks. dommer.
  • Arbeide for at spillere og laget identifiserer seg med klubben og får et ”eier forhold” til den.
  • Arbeide for at både spillere og foreldre får et forpliktene engasjement og ansvar for lag og klubben
  • Skape et lederutviklings miljø i klubben hvor ledere også opplever seg sett, hørt og verdsatt.
  • Styrets målsetting er å sørge for at KFUM Håndball Stavanger blir en veldrevet klubb med plass til alle der spillerne kan trives og utvikle seg.