kfum stavanger handball 240

Årshjulet

 

Januar

Oppgaver – Styret

 • Fastsette årsmøte dato
 • Planlegge ferdigstillelse av årsmelding og regnskap
 • Årsmelding i fra lagene
 • Valgkomite
 • Fastsette dato for årsfest

Oppgaver – Sportslig utvalg

 • Kriterier for årets KÅFÅ – søke kandidater
 • Drøfte mal for fordeling av treningstid
 • Drøfte tilbud om turneringer
 • Drøfte søknad om treningstid i kommunale haller

 

Februar

Oppgaver – Styret

 • Klargjøre søknad til kommunale haller (søknadsfrist 1.mars)
 • Klargjøre søknad driftstilskudd Stavanger Kommune
 • Planlegge årsmøte
 • Klargjøre innkallelse til årsmøte
 • Godkjenne årsmelding, regnskap, valgkomite
 • Godkjenne budsjett for kalenderåret
 • Foreløpig årsmelding til Ynglingens årsmøte

Oppgaver – Sportslig utvalg

 • Gjennomføre trener/oppmannsmøte

Mars

Oppgaver – Styret

 • Klargjøre samordnet rapport til Norges Idrettsforbund
 • Klargjøre/gjennomføre dugnad
 • Gjennomføre årsmøte
 • Planlegge felles møte styret og sportslig utvalg

Oppgaver – Sportslig utvalg

 • Drøfte aktuell påmelding av lag neste sesong

April

Oppgaver – Styret

 • Møte mellom nytt og gammelt styre
 • Konstituering av styret
 • Planlegging neste sesong
 • Påmelding av lag til neste sesong
 • Planlegge årsfesten i mai
 • Gjennomgå årshjulet for neste sesongen
 • Evaluere samarbeidet med andre klubber
 • Søknad "Jenter i Fokus»

Oppgaver – Sportslig utvalg

 • Regional talent samling 2019 er 15-16 juni - Trenger dugnads folk. 

 

Mai

Oppgaver – Styret

 • Årsfest for avsluttet sesong
 • Kartlegge trenere, oppmenn og andre ledere
 • Rekruttere nye ledere
 • Forberede oppstart av nye lag
 • Planlegge kurs i MinIdrett - SportsAdmin - tilganger
 • Registrere nye styremedlemmer i Brønnøysund.

Oppgaver – Sportslig utvalg

 • Trener/oppmannsmøte = MinIdrett – SportAdmin
 • Starte arbeidet med fordeling av treningstid
 • Prioritere behov for nytt utstyr iht rammer gitt av styret/årsmøte

Juni

Oppgaver – Styret

 • Følge opp planleggingen for neste sesong
 • Sjekke utstyr/materiell mtp behov for neste sesong
 • Inngå ny dommerkontrakt for neste sesong (hvert andre år)

Oppgaver – Sportslig utvalg

 • Fordele treningstid til lagene i Ynglingen

August

Oppgaver – Styret

 • Planlegge opplegg rundt deltakelse i Troll Cup
 • Drøfte strategi for utdanning av trenere/dommere
 • Avklare dommere/dommerkontrakt
 • Plannlegge HSM kurs for treneren og oppmann i klubben

Oppgaver – Sportslig utvalg

 • Påmelding til turneringer
 • Planlegge trener/oppmannsmøte
 • Delta på Håndballalliansen sitt årsmøte med fordeling av treningstid i kommunale haller
 • Videreformidle tilbud om trenerkurs

September

Oppgaver – Styret

 • Sende ut krav om medlemskontingent + treningsavgift
 • Organisere/dele ut Ynglingens lotteri
 • Sikre at alle laglederes/trenere har politiattest
 • Avklare reise, overnatting og klubbens reiseleder til Troll Cup
 • Delta på regions Sørvest lagsmøte

Oppgaver – Sportslig utvalg

 • Gjennomføre trener/oppmannsmøte
 • Drøfte erfaringer/endringer i klubbens visjon
 • Drøfte erfaringer/endringer i klubbens kultur
 • Sikre informasjon til nytt lag/ledere og dens oppgaver og funksjoner i forhold til arrangering av miniturneringer

Oktober

Oppgaver – Styret

 • Følge opp kontingent innbetaling/purring
 • Forberede dugnad november/desember
 • Felles møte med styret og sportslig utvalg

Oppgaver – Sportslig utvalg

 • Pr. d.d. ingen

November

Oppgaver – Styret

 • Innsamling av loddsalg Ynglingen
 • Eventuelt søke Stavanger Kommune om tilskudd til adm sekretær
 • Gjennomføre dugnadsjobben
 • Medlemskontingent til KFUK/KFUM

Oppgaver – Sportslig utvalg

 • Pr. d.d. ingen

Desember

Oppgaver – Styret

 • Purring utestående kontingent/treningsavgift
 • Medlemsoversikt
 • Kviss, Kvess, Kapell
 • Medlemskontingent til Ynglingen
 • Oppgjør loddsalg Ynglingen

Oppgaver – Sportslig utvalg

 • Pr. d.d. ingen