Kristent kvinneforum

2014kvinneforumVelkommen til et møtested for kvinner i alle aldre

Kristent kvinneforum er et forum for bevisstgjøring av vårt forhold til Gud, mennesker og samfunnet.  Tema for kvelden kan knyttes til; Ånd, liv, Gud, nettverk, engasjement, ansvar, støtte, fellesskap, kunst, undring. Et fellesskap med rom for mat og prat.  

Faste innslag er ; Foredrag, Andakt, Innlegg med diskusjon og samtale, Sang/ musikk og andre kulturinnslag, "Kveldens innspill", Matpause

2. onsdag i måneden  kl.19.30 i Ynglingen, Ytre Eiganesvei 21

Entrekr 100

Takk til alle frivillige !

Vi trenger flere til å ha med mat en gang i året. Skriv deg gjerne på matlisten.

Datoer og program høsten 2018:

12. september kl 1930

Blomstring og bærekraft . v. Margunn Ueland

10. oktober kl 1930

Kirken sett nedenfra. v. Erling A. Pettersen

14. november kl 1930

Sansen for det hellige. v. Ragnhild Halle

12. desember kl 1930 

Jubileumsfest.
Vi markerer Ynglingen 150 år.
v. Magne Nesvik

 


Styret i Kristent kvinneforum består av:

  • Mari Anne Ellingsen Gryte
  • Ingrid Balle
  • Drude Heskestad Mikalsen
  • Stin Mæland
  • Ingebjørg Løvaas
  • Marit Løkken

Ta kontakt med en av oss hvis du kan tenke deg å være med i styret, enten det gjelder til program- eller praktisk arbeid. Vi trenger flere.

Kontakt: Mari Anne Ellingsen Gryte tlf.: 95 86 97 22