Kristent kvinneforum

2014kvinneforumVelkommen til et møtested for kvinner i alle aldre

Kristent kvinneforum er et forum for bevisstgjøring av vårt forhold til Gud, mennesker og samfunnet.  Tema for kvelden kan knyttes til; Ånd, liv, Gud, nettverk, engasjement, ansvar, støtte, fellesskap, kunst, undring. Et fellesskap med rom for mat og prat.  

Faste innslag er ; Foredrag, Andakt, Innlegg med diskusjon og samtale, Sang/ musikk og andre kulturinnslag, "Kveldens innspill", Matpause

2. onsdag i måneden  kl.19.30 i Ynglingen, Ytre Eiganesvei 21

Entrekr 100

Takk til alle frivillige !

Vi trenger flere til å ha med mat en gang i året. Skriv deg gjerne på matlisten.

Datoer og program våren 2019:

9. januar kl 1930 : Kvinne anno 2019 ved styremedlem i KFUK's verdensforbund Caroline M. Rostrup

13. februar kl 1930 : Ung og pårørende ved prosjektleder i Kirkens bymisjon Elisabeth Lied

13. mars kl 1930 : Flokken-om ensomhet og fellesskap ved dialogprest Silje Trym Mathiassen

10. april kl 1930 : Kveldens gjest, skuespiller Torbjørn Eriksen

8. mai kl 1930 : Vårfest. Der det nye livet lever, ved jordmor og forsker Signe Egenberg

 


Styret i Kristent kvinneforum består av:

  • Mari Anne Ellingsen Gryte
  • Ingrid Balle
  • Drude Heskestad Mikalsen
  • Stin Mæland
  • Ingebjørg Løvaas
  • Marit Løkken

Ta kontakt med en av oss hvis du kan tenke deg å være med i styret, enten det gjelder til program- eller praktisk arbeid. Vi trenger flere.

Kontakt: Mari Anne Ellingsen Gryte tlf.: 95 86 97 22