2014kvinneforumVelkommen til et møtested for kvinner i alle aldre

Kristent kvinneforum er et forum for bevisstgjøring av vårt forhold til Gud, mennesker og samfunnet.  Tema for kvelden kan knyttes til; Ånd, liv, Gud, nettverk, engasjement, ansvar, støtte, fellesskap, kunst, undring. Et fellesskap med rom for mat og prat.  

Faste innslag er ; Foredrag, Andakt, Innlegg med diskusjon og samtale, Sang/ musikk og andre kulturinnslag, "Kveldens innspill", Matpause

2. onsdag i måneden  kl.19.30 i Ynglingen, Ytre Eiganesvei 21

Entrekr 100

Takk til alle frivillige !

Vi trenger flere til å ha med mat en gang i året. Skriv deg gjerne på matlisten.

Datoer og program våren 2018:

10. januar kl 19.30

Nåde i vår tid, ved sokneprest Berit Espeset

14. februar kl 19.30

Hvis jeg har sjel. Om retreat blant fanger ved fengselsprest Kjell Arnold Nyhus

14. mars kl 19.30

Avstandens nærvær, å miste en mor og en ektefelle ved Ingvill Aarrestad Godeset og Per Odd Aarrestad. Boken deres selges på møtet.

11. april kl 19.30

Mennesket nå til dags, seg selv nok? ved lektor Mie Hidle

2. mai (merk datoen) kl 19.30

Vårfest. Kveldens gjest: Vigdis Eidsvåg

 


Styret i Kristent kvinneforum består av:

  • Mari Anne Ellingsen Gryte
  • Ingrid Balle
  • Drude Heskestad Mikalsen
  • Stin Mæland
  • Ingebjørg Løvaas
  • Marit Løkken

Ta kontakt med en av oss hvis du kan tenke deg å være med i styret, enten det gjelder til program- eller praktisk arbeid. Vi trenger flere.

Kontakt: Mari Anne Ellingsen Gryte tlf.: 95 86 97 22